Sociaal

Bij KSA Aalter is iedereen welkom!

Wij vinden dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om zich bij onze jeugdbeweging aan te sluiten. Toch beseffen we dat de kosten soms hoog kunnen oplopen. Zo betalen ouders onder andere het lidgeld, materiaalkosten (zoals slaapzakken en trekrugzakken) en bedragen voor het weekend en het kamp.

Ouders die wegens financiële redenen twijfelen om hun kinderen aan te sluiten bij de KSA, kunnen hierover vragen stellen via sociaal@ksa-aalter.be of bellen naar +32 492 96 41 53 (nummer van leiding Noor Grammens). Wij gaan hierbij uiterst discreet om met wat u ons toevertrouwt. De informatie die u via de opgesomde contactmogelijkheden verstrekt, blijft binnen onze werkgroep Sociaal. Bij problemen proberen we samen en in onderling overleg een goede oplossing te zoeken. Mogelijks heeft u recht op steun van onze koepel.

Daarnaast geven we nog graag de volgende informatie mee, zodat ouders de kosten beter kunnen inschatten.

Terugbetaling door uw ziekenfonds

Heel wat ziekenfondsen betalen een deel van het kamp- en/of lidgeld terug. Dat gebeurt door middel van een formulier voor het lidgeld en een formulier voor kampen. Hoeveel die financiële steun bedraagt, is afhankelijk van het ziekenfonds en de regio. Hebt u hieromtrent nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar formulieren@ksa-aalter.be.

Belastingvermindering voor kinderen onder 12 jaar

Voor kinderen onder 12 jaar kunnen ouders sinds 2005 een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maakten voor de opvang van hun kinderen. Die belastingvermindering geldt in principe voor alle activiteiten waarvoor apart betaald wordt (bijvoorbeeld kamp, weekends…). Let wel, de gewone werking en lidgelden komen niet in aanmerking.

Om de belastingvermindering aan te vragen, heeft u een attest nodig. De KSA-leiding zal u dit attest tijdig bezorgen.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

OCMW Aalter

Voor ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen kan het OCMW van Aalter een aanzienlijk bedrag terugbetalen voor bepaalde activiteiten, waaronder kosten voor de jeugdbeweging. Meer informatie en voorwaarden vindt u op de site van Gemeente Aalter. Indien u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet of nog andere vragen hebt, kan u terecht bij de sociale dienst.