Nieuws

Beste KSA'ers,

De tocht is ondertussen afgelopen. Bedankt aan iedereen die heeft meegedaan!

In tijden van nood kunnen we op elkaar rekenen. Daarom staan ook wij paraat, zoals veel andere jeugdbewegingen in onze streek.

Beste ouders, KSA'ers, sympathisanten en verwanten,

De inschrijvingen voor ouderfeest en eetfestijn zijn intussen afgelopen.

Sinterklaas komt naar de Sjelter!

---

Beste ouders en KSA'ers,

Beste (ex-)KSA'er, KSA-ouder, KSA-sympathisant...

Beste ouders en KSA'ers,

Ook wordt dit jaar jullie kennis getest, op onze alom bekende quiz 'Kwistjedat'. Deze vindt plaats op 9 november in de bovenbouw van Emmaüs. 

Beste ouders en KSA'ers,

Beste ouders,

Beste KSA'ers/ouders,

Een nieuw werkjaar betekent ook een nieuw uniform of nieuwe schildjes!

Pagina's

Subscribe to Nieuws