Open brief

Onzekere speeltijd voor KSA Aalter!

Helaas - onzekere speeltijd voor KSA Aalter, want de toekomst van de Sjelter is onduidelijk. Om dit aan te kaarten, schreven we een brief aan de schepen van Jeugd, die je hieronder terug vindt.

Geachte schepen van Jeugd,

Wij zijn KSA Aalter, een creatieve, eigenzinnige en enthousiaste jeugdbeweging. Elke zaterdag geven 39 leiding het beste van zichzelf om 269 leden van 5 tot 16 jaar een avontuurlijke en plezante tijd te bezorgen. Dit gebeurt steevast op het vertrouwde terrein “De Sjelter”.

Een plek waar we thuis zijn sinds de gemeente Aalter ons eind jaren ‘70 een erfpacht verleende voor dit terrein. Dit uitte zich in een succesverhaal: met tal van sterke vrijwilligers werd “vzw Sjelterimmo” opgericht en bouwden we zelf ons eigen lokaal, genaamd “de Sjelter”. Ondertussen namen al meer dan acht KSA Aalter-generaties de verantwoordelijkheid om te waken over de financiële gezondheid en het onderhoud van lokaal en bijhorend terrein.

In 2019 besliste het schepencollege dat de erfpacht niet verlengd zal worden. Sindsdien is de toekomst van de Sjelter onzeker en onze vertrouwde thuis en omgeving komt in het gedrang. Met andere woorden:

Na 50 jaar autonomie wordt de eigenheid van KSA Aalter ontnomen

Jongeren krijgen niet langer de kans om de speelruimte voor hen en toekomstige generaties volgens hun noden en wensen in te vullen. Een opportuniteit voor zelfstandig en krachtig engagement wordt hen ontnomen.  We zijn resoluut tegen deze beslissing omdat we geloven dat een verlenging voor alle partijen voordelen biedt:

  1. De gemeente Aalter hoeft geen extra lokaal te beheren. Dit bespaart kostbare middelen die aan andere jeugdlokalen kan worden besteed.
  2. Wij kunnen blijven investeren in de Sjelter, afgestemd op de noden van elke gebruiker. Zo werd recent met eigen middelen een nieuwe keuken en een klimaatpositief speelterrein ingericht. Deze investeringen komen ten goede van alle gebruikers van de Sjelter!

Kortom, het verhaal van “De Sjelter” schetst een heldere visie die zowel op korte als lange termijn inspirerend werkt voor de jeugd in de gemeente Aalter. Geef ons terug een autonome toekomst om van te dromen, zodat we ons engagement voor de kinderen, jongeren en de gemeente Aalter kunnen blijven versterken.

Wij vragen met aandrang om een constructief gesprek over de verlenging van de erfpacht.

Hopend op een constructief antwoord,

VZW Sjelterimmo en KSA Aalter